Fakültemizin Misyonu ve Vizyonu

Misyon: Kanun esası ile kurum işleyişimizde temel bilgiler edinmiş, bireysel olarak sorunu belirleme ve çözebilme yetkisini kazanmış her türlü bilgi kaynağına anında ulaşabilen, tüm görsel ve işitsel sunum teknolojilerini kullanabilen, sosyal ve toplumsal sorunlara duyarlı, sorumluluk sahibi kollektif çalışma süreci kapsamında kendini sürekli geliştiren, konusunda uzman, kültürel seviyesi yüksek, başarılı, pozitif ortam yaratan ve istikrarlı bir çalışma grafiği izleyen personel yetiştirme, sanayi ile işbirliğini oluşturan ve sürdürülebilen bir kurum işleyişinin sağlanması misyonumuzdur. 

Vizyon: Uluslararası Ticaret ile Bankacılık ve Finans alanlarında çağdaş eğitim-öğretim vererek iş hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli yönetici adayları yetiştirmek, sahip olduğumuz birikim ve uzmanlıktan yararlanarak bilimsel araştırmalar yapılarak ülkenin sorunlarına çözüm önerileri geliştirmektir.

Kalite Bilgilerimiz

Okulumuza ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ 2017 yılında kazandırılmıştır. Süreç bünyesinde Stratejik Planlama  çerçevesindeki süreçler gerçekleştirilerek "Kalite sistemi belgesi" başarı ile alınmıştır.


Kalite Komisyonu Üyelerimiz:

Başkan-Birim Kalite Yöneticisi-Prof.Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR

Üye Doç.Dr. Serkan ÇINAR

Üye Doç.Dr. Selim DURAMAZ

Üye Dr.Öğr.Üyesi A.Ozan ONAĞ

Üye Arş.Gör. Dr. Afet Ayçe BAŞALP 

 

Uluslararasılaşma Bilgileri

Üniversitemiz internet sayfasında da yer aldığı üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), tarihi M.Ö. 1450-1200’lere dayanan Manisa şehrinin çok kültürlü mirasını bünyesinde hissetmekte ve bu mirastan yararlanmaktadır. MCBÜ, öğrenci sayısı bakımından Ege Bölgesi’nde önde gelen üniversiteler arasında yer almaktadır. Üniversitemiz, yerinde ve sınır ötesi uluslararasılaşma faaliyetlerini, niceliksel ilerleme ve niteliksel faktörleri de göz önünde bulundurarak bir arada sürdürmektedir. MCBÜ, uluslararasılaşma faaliyetleri kapsamında, öğrenci ve öğretim elamanı değişimi, uluslararası öğrenci çekimi, uluslararası araştırma ve proje ortaklıkları gibi faaliyetleri başarıyla yürütülmektedir. Bologna Süreci’nin bir parçası olarak ECTS Kredilendirme Sistemi, Üniversite genelinde kullanılmaktadır. 

Yüksekokulumuz Bologna süreci kapsamında ders öğrenme çıktılarını ve diğer bilgileri başarı ile tamamlamıştır. Yüksekokulumuz yurt dışı eğitim-öğretim hareketlilikleri kapsamında öğrencilerimizi ve personelimizi teşvik etmektedir. Bu kapsamda Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimize yönelik uluslararası araştırmalarda bulunma, farklı kültürleri tanıma, Üniversitemizi ve Yüksekokulumuzu yurt dışında tanıtma, uluslararası işbirliklerinin arttırılması süreçlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Yüksekokulumuzun ERASMUS değişim programı çerçevesindeki ikili işbirliği anlaşmaları aşağıda sunulmuştur:İLETİŞİM

Telefon: 0 236 201 29 11 (Özel Kalem)

Faks     : 0 236 237 95 10

Öğrenci İşleri:
0 236 201 29 12 -Satiye KARAKUVALIK 

0 236 201 29 15 - İlker AKKAPAK - Sektör Uygulamaları

Adres   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Şehit Prof.Dr. İlhan VARANK Kampüsü 45140 Yunusemre/MANİSA

Eposta  : ubyo@cbu.edu.tr

  • AKTS Bilgi Paketi
  • Erasmus
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Study in Turkey
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik